PPT-dagar skule hausten 2017

PPT-DAGAR HAUSTEN 2017 – SKULE Namn med utheva skrift er ansvarleg for PPT-dagen saman med styrar eller rektor. PPT tek kontakt kring 3 veker før P...
Les mer...

PPT-dager barnehage høsten 2017

PPT-DAGAR BARNEHAGEÅRET 2017 – 2018

  DATO TIDSPUNKT BARNEHAGE KVEN I PPT ER ANSVARLEG I SAMRÅD MED STYRAR ...
Les mer...

Konsultasjonsdagar haust 2017

KONSULTASJONSDAGAR  HAUST 2017 Når Frist for melding om konsultasjon til PPT Kor ...
Les mer...