BlimE dansen på Otta skole. Foto: Jertru Stallvik

Spesialundervisning

Utdanningsdirektoratet har utarbeidd ein rettleiar for spesialundervisning. Dette er eit oversiktleg og konkret dokument. Her finn du svar på kva lova...
Les mer ››

Ut på tur i Skjåk foto: Morten Kielland

Skulemiljø, klassemiljø og samarbeid skule og heim

For at barn og unge skal trivs og utvikle seg godt både fagleg og sosialt, er miljøet på skulen, i klassa og samarbeidet med heimen grunnleggjande vik...
Les mer...


Vinterbilde fra Sel.  Foto: Liv Annette Nygjerdet

Samarbeidspartnarar for PPT NG

PPT NG samarbeider med andre tenesteytarar. PPT NG er ei kommunal teneste, og har eit samarbeid med andre kommunale tenester der det er naturleg. H...
Les mer...

Otta sett fra luften

Språkvanskar - lese- og skrivevansker

Her finn du aktuelt stoff i fohold til ulike språkvanskar, lese - skrivevanskar og dysleksi
Les mer...